Poslání Odborného spolku pro očkování

Odborný spolek pro očkování spontánně založili převážně lékaři různých odborností, aby mohli svými postoji, stanovisky a doporučeními pomáhat v rozhodování odborné veřejnosti o správném a řádném očkování podle ověřených aktuálních poznatků. Věříme, že takto můžeme přispět k obnovení důvěry k očkování také v široké veřejnosti. V posledních letech se očkování vnímá více jako byznys než společenská potřeba, čemuž samozřejmě nahrávají mnohdy unáhlená a tendenční vyjádření, doporučení nebo stanoviska.

Odborný spolek chce mírnit přehnané obavy z očkování, ale současně chce k němu přistupovat zodpovědně. Chceme také ukázat, jaké jsou možnosti současné vakcinace vhodné nejen pro většinu ale i jedince.

Snahou Odborného spolku bude vrátit propagaci očkování a edukaci o něm do rukou lékařů bez potřeby mas-mediální podpory ze strany farmaceutických firem. Abychom naplnili poslání spolku budeme spolupracovat se všemi zainteresovanými odbornými i laickými skupinami, kterým problematika očkování v České republice není lhostejná.

Rádi uvítáme kohokoli vysokoškolsky vzdělaného, kdo má stejný nebo podobný přístup k očkování a rád by využil odborného zázemí spolku nebo i případně chtěl přispět svými zkušenostmi a znalostmi a podílet se tak na přípravě stanovisek a doporučení Odborného spolku pro očkování. Pro členy spolku jsou zpřístupněny důvodové zprávy, jejichž odborným garantem je právně Odborný spolek pro očkování s právní subjektivitou. Máte-li zájem vstoupit do spolku, stačí vyplnit přihlášku (ZDE).

©2016 Odborný spolek pro očkování